homepage gwiazdka wydawnictwa YC gwiazdka cd's gwiazdka mc's gwiazdka komixy gwiazdka analogi
video gwiazdka fanzine's gwiazdka ksiazki gwiazdka gadzety gwiazdka linki gwiazdka kontakt

Milczaca Arka

MILCZÑCA ARKA
Juliet Gellatley i Tony Wardle, 312 str.

Przejmujàca, osobista historia o niszczeniu dokonywanym przez pot´znà zachodnià kultur´ opartà na mi´sie. Ta przenikliwa i przekonujàca ksiàzka, udziela wyczerpujàcej odpowiedzi na pytanie „dlaczego zostaç wegetarianinem?”.

25 zl

Viva! Wegetarianizm

VIVA! WEGETARIANIZM
Juliet Gellatley, 200 str.

Wyczerpujàce kompendium dla nastolatków którzy juz sà lub chcà zostaç wegetarianami lub weganami. Znajdziecie tam odpowiedzi na wszystkie nurtujàce Was pytania!

25 zl

ABC Zywienia

ABC ZYWIENIA
Viva! Zeszyt 1, 10 str.

Dietetycy i lekarze w przyst´pny i zwi´zly sposób przedstawiajà zdrowotne aspekty bezmi´snej diety. Opisujà odmiany wegetarianizmu i rozwiewajà wàtpliwoÊci zwiàzane z zawartoÊcià skladników odzywczych na wegetariaƒskim i wegaƒskim talerzu.

3,5 zl

Najzdrowsza Dieta

NAJZDROWSZA DIETA
Viva! Zeszyt 2, 22 str.

Opracowany przez lekarza Davida Rydela i wspólzalozyciela Vivy! Tony’ego Wardle zeszyt przedstawia wszystkie najwazniejsze badania dotyczàce zdrowotnych aspektów wegetarianizmu i weganizmu przeprowadzone na przestrzeni ostatnich lat.

5 zl

Wegetarianskie Mamy i Dzieci

WEGETARIA¡SKIE MAMY I DZIECI
Viva! Zeszyt 3, 24 str.

Kompendium wiedzy dla rodziców malych dzieci i tych, którzy planujà nimi zostaç. Mówi jak powinna odzywiaç si´ wegetariaƒƒska i wegaƒska mama w czasie ciàzy i karmienia, jak karmiç piersià lub butelkà malego wegetarianina lub weganina oraz kiedy i jakie pokarmy wprowadzaç do jego jadlospisu. Zawiera równiez przepisy potraw i harmonogram ich podawania dla dziecka do roku zycia. Oprócz tego relacje polskich mam wegetarianek i weganek - o tym jak chowajà swoje dzieci.

5 zl

Kuchnia Weganska

KUCHNIA WEGA¡SKA
Agnieszka Ol´dzka, Wegetariaƒski Âwiat, 210 str.

300 przepisów na smaczne i zdrowe dania bez produktów zwierz´cych. Pozwala szybko i latwo przyrzàdziç wegaƒskie potrawy na co dzieƒ i szczególne okazje. Informuje równiez o zasadach zdrowego zywienia oraz produktach stosowanych w kuchni wegaƒskiej. Wymarzona lektura dla wszystkich, którzy lubià gotowaç.

25 zl

Deklaracja Wojny

DEKLARACJA WOJNY
Wyjàcy Wilk

Najbardziej radykalna ksiàzka o prawach zwierzàt jaka kiedykolwiek zostala napisana. Autor to byly aktywista ALF poslugujàcy si´ pseudonimem Wyjàcy Wilk.

8,5 zl

Punk Rock Encyklopedia

PUNK ROCK ENCYKLOPEDIA

Ksiàzka, stanowiàca doskonale kompendium wiedzy dla osób interesujàcych si´ punkiem i HC.

15 zl

Witarianizm

WITARIANIZM

Niskonakladowa, odbijana na xero broszura na temat witariaƒskiego stylu zycia. Dlaczego chorujemy i jak dbaç o wlasne zdrowie.

5 zl

youth culture; p.o. box 39; 02-303 warszawa 79
mailto:youthculture@straightedge.pl