homepage gwiazdka wydawnictwa YC gwiazdka cd's gwiazdka mc's gwiazdka komixy gwiazdka analogi
video gwiazdka fanzine's gwiazdka ksiazki gwiazdka gadzety gwiazdka linki gwiazdka kontakt

108

108 – „Curse of Instinct”

Zajestrowana ostatnia trasa tego legendarnego zespolu New York Hare Krsna. Sekwencje wywiadów, anegdot no i oczywiÊcie koncerty, w tym ostatni koncert w zatloczonym CBGB.

REFLECTIONS 43 zl

Food For Life

FOOD FOR LIFE

polski lektor, 24 min.
Kaseta video wyprodukowana z myÊlà o nastolatkach. W dowcipny i przekonujàcy sposób przedstawia powody, dla których warto zostaç wegetarianinem. Przekonujàc o korzyÊciach plynàcych z diety wegetariaƒskiej przedstawia argumenty zdrowotne. Pokazuje cierpienie zwierzàt w przemyslowych hodowlach. Ukazuje sposób w jaki produkcja mi´sa niszczy Êrodowisko naturalne i przyczynia si´ do plagi glodu w krajach Trzeciego Âwiata.

VIVA! 30 zl

Good Life T.V.

GOOD LIFE T.V.

60 minut udokumentowanych wyst´pów i teledysków najwi´kszych „gwiazd” ze stajni Edwarda. Na tej kasecie mozecie m.in. zobaczyç: Length of Time, State Craft, Arkangel, Morning Again, Liar, As Friends Rust, Congress, Spirit 84, Reprisal.

GOOD LIFE 53 zl

youth culture; p.o. box 39; 02-303 warszawa 79
mailto:youthculture@straightedge.pl