homepage gwiazdka wydawnictwa YC gwiazdka cd's gwiazdka mc's gwiazdka komixy gwiazdka analogi
video gwiazdka fanzine's gwiazdka ksiazki gwiazdka gadzety gwiazdka linki gwiazdka kontakt

nowosci cd
pojedyncze cd

CD

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

100 DEMONS „In The Eyes of the Lord”

Tough guys z Connecticut przygniatajà ci´zarem w stylu Cleveland hardcore. Utrzymany w Êrednich tempach walec przypominajàcy dokonania takich kapel jak Madball, Integrity, Merauder czy Scarhead.

GOOD LIFE 38 zl


1125 „Plonie Mi Serce”

Najnowsza ich plyta, nagrana w Örebro, w Szwecji. Muzycznie old school wygar w najlepszym stylu. Teksty (Êpiewane po polsku) o zjednoczeniu sceny, prawach zwierzàt, przeciwko systemowi, koÊciolowi, polityce.

PASAZER 25 zl


25 TA LIFE „Strength Trough Unity”

Ostatnia realizacja jednej ze sztandarowych kapel HARD CORE z Nowego Yorku. W nagraniu tej plyty brali udzial Freddy (Madball) i Ezec (Crown of Thornz). WÊciekly HC z charakterystycznym wokalem.

GOOD LIFE 35 zl


25 TA LIFE „Friendship, Loyalty, Commitment”

Mistrzowie NY HC wracajà. 15 wspanilych utworów, w których wyst´pujà goÊcinnie Paul Beare (Sheer Terror), Jamey z Hatebreed, Roger i Vinnie Stigma z Agnostic Front. Musisz to mieç!

GOOD LIFE 35 zl


AFTERSHOCK „Through the Looking Glass”

Utrzymany w Êrednim tempie metal przetykany wstawkami w stylu Integrity, porównywany i slusznie do At The Gates. Przestrzeƒ pomi´dzy utworami wypelniajà budujàce klimat melancholijne kompozycje przypominajàce muzyk´ filmowà. Jedna z lepszych pozycji w stajni Good Life.

GOOD LIFE 38 zl

top

AGNI HOTRA „Govinda”

Weê ekspresj´ Sick Of It All i dodaj do tego melodi´ Sheltera – nie jest to jednak kiepska kopia jednego, czy drugiego. Zespól wypracowal sobie wlasny styl, pelen energii, z odrobinà lagodniejszych partii caly czas zachowujàc przy tym intensywnoÊç.

PROJECT X 30 zl


AGNI HOTRA „Krsna”

Nareszcie nowa realizacja jednej ze sztandarowych formacji hardcore z Warszawy. Nieszablonowy, doskonale zrealizowany material z duchowymi tekstami i dynamicznym, zeƒskim wokalem. Zespól podàzajàcy zawsze swojà drogà, prawdziwa indywidualnoÊç na scenie hardcore.

YOUTH CULTURE/BLUE COLOUR 30 zl


AMERICAN NIGHTMARE „Year One”

Ten zespól goÊci cz´sto na hardcore'owych lamach na calym Êwiecie, najwyraêniej nie bez kozery. Jeszcze raz udalo si´ udowodniç, ze mozna graç muzyk´ opartà na klasycznym schemacie, bez popadania w nud´, czy obciachowe powielanie. Zadnej dziesiàtej wody po kisielu tutaj nie ma, serwuje si´ za to wysoko energetyczny specyfik, który idealnie nadaje si´ do zabawy. WÊciekloÊç mlodzieƒczych wokali, Êwietne chórki, chwytliwe i zywiolowe riffy. Jak to Ci´ nie ruszy, to zdecydowanie si´ zestarzaleÊ/aÊ. Ale zawsze mozesz spróbowaç si´ odmlodziç. Moze to ostatnia szansa?

REFLECTIONS 39 zl


ANTICHRIST „The Blind”

Jeden z tych zespolów, który nie musi odczuwaç kompleksów podczas grania w towarzystwie zespolów zza Odry. Na plycie udalo si´ zlapaç ekspresj´ i intensywnoÊç znanà z koncertów tego zespolu – chaos, z wylaniajàcà si´ tu i ówdzie na moment melodià, aby po chwili masakrowaç, masakrowaç, masakrowaç... Charkot wokalisty, pot´zna praca b´bnów i chora gitara, czarne teksty i brak autorytetów – oto w skrócie oblicze tej lubelskiej hordy, której twórczoÊç bliska wydaje si´ byç zapomnianym troch´ juz dzisiaj kapelom z Vermiform/Ebulition (Born Against, Rorschach, Econochrist).

MALARIE/TRUJÑCA FALA/LAGART 23 zl


APATIA „1989-1999”

Apatia wiernie trwa przy swoim, przez lata wypracowanym brzmieniu, które wcale nie wydaje si´ archaiczne, wrecz przeciwnie – wyraêny post´p, bez ogladania si´ na istniejàce trendy. Plyta zawiera wiele niepublikowanych (poza legendarnymi demówkami) przeboików, takich jak „Lustro”, „Ofiara”, „Slowa”, do tego smakowite covery. A zdj´cia na wkladce to juz osobny powód do zakupu tej pozycji...

MAMI 27 zl


APOSTOLE „Dusk For Convenience”

Tych troje Szwedów nie bierze jeƒców, zdecydowanie pràc do przodu niczym górska lawina. Ten CD zawiera brutalnoÊç amerykaƒskiej szkoly death metalu, a takze odrobin´ melodii skandynawskiej szkoly. Teksty oscylujace wokól problemów z jakim zmaga si´ ten Êwiat, sà raczej jego mrocznym niz wesolym komentarzem. Warto zaopatrzyç si´ w ten kawal vegan sxe death metalu, zwlaszcza, ze zespól nie istnieje i jest to juz niejako dokument, który pozostal po ich dzialalnoÊci.

ABSTRACTION 30 zl


APRIL „Prolog”

Nowy zespól wokalisty Zlodziei Rowerów. RzeÊki i energetyczny hardcore w ich wykonaniu przywraca wiar´ w hc/punka! Emocje jakie wyraza ich muzyka przywracajà wiar´ w sens zycia. Tak wiele, a to dopiero poczàtek.

PASAZER 17 zl


ARKANGEL „Dead Man Walking”

Jezeli lubisz ich pierwszy CD, to podczas sluchania tego oszalejesz. To tak jakby ich debiut podrasowaç o tysiàckroç. Jakby 300% Arkangel z pierwszej plyty, polàczenie Slayer'owych riffów z HC'owymi zwolnieniami i przesterowanym wokalem. Elegancko wydana plyta.

GOOD LIFE 38 zl


AS FRIENDS RUST „The Fists of Time”

W sklad tej kapeli wchodzà czlonkowie Culture i Morning Again. Szczery, bardzo melodyjny HC z gl´bokimi tekstami – powiew ÊwieloÊci na dzisiejszej scenie. AFR jest bardzo nietypowym zespolem, a jednoczeÊnie brzmi bardzo znajomo.

GOOD LIFE 30 zl


AS FRIENDS RUST „6-song cd”

Znowu w Good Life! Jeszcze bardziej perfekcyjny i lepiej nagrany material, przy którym mozesz byç wÊciekly, szcz´Êliwy lub smutny. Jak zwykle wspaniale teksty i super okladka.

GOOD LIFE 30 zl


AWAKE „s/t”

Debiutancki material mistrzów Êrodkowo-europejskiego nurtu straight edge. Kompozycja tego, co najlepsze w muzyce Strain, Turmoil a nawet Sepultura.

STC/SOVA 35 zl


AWAKE „Kingdom of Madness”

Drugi oddech jednej z najstarszych polskich kapel straight edge. Tym razem jako trio, poznaniacy podàzajà obranà od poczatku newschool-owà drogà. Jezeli obrzydl Ci metal i t´skno Ci za klimatami Refused, Abhinandy i Snapcase, to jest to coÊ dla Ciebie. Na koniec cover kultowego Inside Out.

SHING 25 zl


AWAKE „Hell”

Awake 2002 rok zaczàl od pot´znej dawki czadu. Trzecia juz ich plyta to new school hardcore z mocnà dynamikà, nie pozbawiony jednak melodii. Na nowym albumie znalazlo si´ dwanaÊcie utworów, z których jeden „Suffering days” jest bonusem na CD.

MAMI 25 zl (CD + CD ROM)


AVENGED SEVENFOLD „Warmness on the Soul”

GOOD LIFE 30 zl (CD + CD ROM)

AVENGED SEVENFOLD „Sounding the Seventh Trumpet”

GOOD LIFE 42 zl

Takiego czegoÊ jeszcze nie slyszeliÊcie w swoim calym hardcorowym zyciu. Muza tej amerykaƒskiej trupy to szalenie finezyjne polàczenie wielu stylów, które nic a nic, nie przypomina nieudolnej wycinanki. Mimo, ze slychaç tutaj i surfpunka, szwedzki metal, HC, a i odrobina klasycznego hard rock’owego grania tez si´ znajdzie, to nic tutaj nie jest od czapy. Wspaniale wokale – od czystego Êpiewu, przy akompaniamencie melancholijnego pianinka, po wr´cz black metalowà drapieznoÊç. MCD zawiera dodatkowo nastrojowy videoclipik. Oszalejecie!


AVERSION „A Strong Dislike Through the Looking Glass”

Holenderska ekipa, która zadba o to, aby nie bylo nudno – od samego poczàtku dzieje si´ tutaj dosyç duzo. Obok typowo metalowych zagrywek, mamy melodyjny chaos charakterystyczny dla zespolów z Florydy, a takze akustyczne partyjki. Przez to wszystko przebija si´ wokal, niczym jeszcze jeden instrument, lawirujacy w lawinie dêwi´ków. Jezeli lubisz troch´ bardziej zwariowane granie, czyli tzw. crazy core, to mozesz spoko w to wejÊç.

REFLECTIONS 39 zl


top

BIRD OF ILL OMEN „When Love Would’ve...”

Druga plyta i wyraêny post´p. Slychaç tu ciekawe metaliczne konstrukcje, sprawiajàce, ze caloÊç przypomina zorganizowany chaos w stylu Dragbody, w znacznie przyst´pniejszej formie w porównaniu z poprzednià plytà. Rz´zàcy wokal, teksty pelne bólu i depresji, podane w konwencji evil-core, czego pragnàç wi´cej.

EULOGY 28 zl


BLOODPACT „01101”

Bloodpact jest polàczeniem szybkiego hardcore i silnego politycznego przekazu. Nowe MCD wydane przez Genet to ta sama energia i wÊciekloÊç jakà prezentujà na scenie. 9 ultraszybkich i ultrapoztywnych kawalków (xxx) + koncert dla uzytkowników komputerów.

GENET (CD+CDROM) 28 zl


BOYSETSFIRE „Suckerpunch Training”

Rarytasik dla wielbicieli tego zespolu, nowy utwór + cover sir Eltona Johna!!! jeszcze troch´ „gadania” na koniec.

JOIN THE TEAM PLAYER 26 zl


BRIDGEBURNE R „What Do You Know About Bridgeburne R”

Bridgeburne R rozpoczàl dzialalnoÊç w 1984. W malej miejscowoÊci w Teksasie i szybko zaproponowali zupelnie inny styl muzyczny niz wiekszoÊç grajàcych ówczeÊnie zespolów. W latach 1985-1994 (RIP) grali koncerty z takimi zespolami jak: Black Flag, Bad Religion, Negative Approach, a nawet Biohazard. Ich muzyka to melodyjny pelen czadu hardcore polàczony z bezkompromisowymi teksami. Ta plyta na 1000% przypadnie do gustu wielbicielom As Friends Rust (którzy czerpià calymi garÊciami z twórczoÊci tego zespolu).

GENET 28 zl


BROKEN PROMISES „Dying Before the First Step”

Coraz mocniej Êwiecàce gwiazdeczki z nowej fali belgijskich zespolów. Wszystko wskazuje na to, ze czasy oslawionego edge metalu mamy za sobà, ale ciàgle rzàdzi ci´zkie granie, tym jednak razem wi´cej tutaj róznych nastrojowych melodyjek, szeptów i tym podobnych gadgetów, aby nie bylo zbyt nudnawo. Widaç, ze dzieciarnia ma ambicj´, co by przegoniç staruchów.

GOOD LIFE 38 zl


BROMBORAK „Scream”

Kolejny zespól, który udowadnia, ze Europa Wschodnia nie zostaje wcale w tyle za Zachodnià. Mocny mix metalu i punka, który najbardziej kojarzyç si´ chyba moze z Sepulturà. Energiczna, wr´cz pulsujàca praca sekcji, skondensowane kompozycje, polityczne teksty. Litewski HC w pelnej krasie.

KABLIO MUZIKA 20 zl


BROMBORAK „Animal Voice”

Druga plyta ziomków zza wschodniej granicy. Dojrzaly, doskonaly material zawierajàcz pro-animalistyczny przekaz.

KABLIO MUZIKA 25 zl


BROTHER’S KEEPER „Fantasy Killer”

Zespól przez lata pracowal na swojà renom´, wydajàc wiele pozycji fonograficznych, grajàc niezliczonà iloÊç koncertów, a w tym roku odwiedzajàc stary kontynent. Gdzie tkwi powód popularnosci Bro's Keeper? Niewàtpliwie w szczeroÊci z jakà wykonujà swojà muzyk´, energii, która bije z kazdego dêwieku, doskonalym brzmieniu i tak bardzo rozpoznawalnym wokalu Mike'a Ski, który na tej plycie zdaje si´ Êpiewaç znacznie lepiej niz dotychczas. Dodatkowym atutem tej plyty jest dosyç duzy ladunek videoclipów, zatem plyta cieszy nie tylko ucho, ale i oko. I wydana tez git.

TRUSTKILL 43 zl (CD + CD ROM)


BROTHER’S KEEPER/DISEMBODIED „Oxymoron”

Na jednej plycie spotykajà si´ dwa zespoly, które niewàtpliwie nalezà do czolówki amerykaƒskiego HC i obydwa w Êwietnej formie. Disembodied to ci´zki, nieco wÊciekly mix metalowego brzmienia i HC riff'ów, tak charakterystycznych dla minionej dekady. Brother's Keeper to charakterystyczny, wysoki vocal Mike'a Ski i muzyka, która niektórym przypomina Snapcase – zespól jednak ma juz rozpoznawalny styl, który po prostu najlatwiej nazwaç wspólczesnym hardcore'owym graniem. Na deser kwadrans przeÊmiesznych nagraƒ z automatycznej sekretarki Bro's Keeper.

TRUSTKILL 38 zl


top

CATHARSIS/NEWSPEAK „Spilt”

Pot´zna dawka politycznej wÊciekloÊci zza oceanu. Catharsis chyba nikomu przedstawiaç juz nie trzeba, jakby co – metal punk, w którym nic si´ nie da przewidzieç, totalne szaleƒstwo, wokalna rzeênia. Newspeak równiez nie da si´ opisaç jako fabryki kolysanek, ale jest to zdecydowanie inny styl, blizszy rdzenia HC/punk. CaloÊci dopelnia gruba ksiàzeczka, która zawiera nieco wi´cej niz sklad kapel i lista podzi´kowaƒ.

LIBERATION 38 zl


CHRISTIANSEN „Emphasizing Function Over Design”

Nieprzeci´tnie blyskotliwy, lagodny i nastrojwy emo-indie-rock przywodzàcy na myÊl muzyk´ takich zespolów jak Hankshaw, Reflector, Favez czy New Idea Society. Balsam na zbolalà dusz´, chwila wytchnienia dla zszarganych nerwów.

EULOGY 38 zl


CIRCLE „The Day Elvis Shook His Ass”

Nowa gwiazdka na melodyjnej mapie nieba nad Europà. Energiczny, przebojowy, wr´cz rock’n’rollowy, emotywny hardcore. Kapele w rodzaju Silent Majority, Hot Water Music czy As Friends Rust mogà juz udaç si´ na emerytur´. Warto sprawdziç!

GENET 30 zl


CITA ATTIEKSME „Katram No Mums”

¸otewska odpowiedê na to co kiedyÊ si´ dzialo w europejskiej muzyce. Jezeli t´skno Ci za takimi kapelami jak Nations on Fire czy Man Lifting Banner to sprawdê jak grajà ci panowie. Czuç tu tez troch´ duszka oldschool’a zza oceanu, jednak przewalajàcy pierwiastek to europejska odmiana HC/punk. Âpiewajà w swoim rodzimym j´zyku, co wcale nie jest minusem, jak wielu mogloby si´ wydawaç.

KABLIO MUZIKA 20 zl


COALITION „s/t”

Kapela hardcore stworzona przez czlonków znanych warszawskich kapel. Wywodzàcy si´ z najlepszych tradycji, szybki i melodyjny wygar z rozwrzeszczanymi wokalami inspirowany m.in. Minor Threat, Ignite i Shai Hulud. Rzucajàcy na kolana debiutancki album!!!

SHING 25 zl


COMIN’ CORRECT „One Scene Unity”

Comin’ Correct to druga kapela Ricka z 25 Ta Life. Dziewi´ç studyjnych kawalków b´dàcych miksem punk, nowojorskiego HC i Oi! plus koncert zarejestrowany podczas wspólnego wyst´pu z Warzone i Strife.

GOOD LIFE 33 zl


COMIN CORRECT „Straight Edge Or Not”

Rick Ta Life, a moze tym razem Rick Correct i jego bardziej old school, zbrojne rami´ walki o jednoÊç sceny HC. muzyk´ chyba latwo sobie wyobraziç – 100 % unity HC style. Teksty? Dla odmiany o HC i Unity.

BTB 42 zl


COMIN CORRECT „Knowledge Is Power”

Back Ta Basics – surowy, nieokrzesany ale i pozytywny hc/punk. Debiutancka plyta drugiego po 25 Ta Life projektu Ricka Healeya sporzàdzonego wspólnie z panami z zespolu Krutch.

BACK TA BASICS 40 zl


CONGRESS „Euridium”

GOOD LIFE 30 zl


CONGRESS „Blackened Persistance”

GOOD LIFE 37 zl (CD + CD ROM)


CONGRESS „The Other Cheek”

GOOD LIFE 30 zl


CONGRESS „Angry With the Sun”

CONGRESS stal si´ bardzo szybko najbar-dziej popularnym zespolem z Belgii. Cala ich twórczoÊç od „Euridium”, poprzez „Blackened Persistance”, „The Other Cheek” (zawiera takze demo z 1993 roku) az do „Angry With The Sun” (sprawi, ze Twoje uszy b´dà krwawiç, a rodzice zwariujà) to doskonaly technicznie edge-metal z ogromnà dawkà energii i ekspresji.

GOOD LIFE 35 zl


CONGRESS „Stake Through the Heart”

Kolejny rok, kolejna plyta, a sklad ulegl sporym zmianom od czasów „Euridium”. Edge metal oczywiscie, jadowitoÊç az bije od tej plyty. Sprawdê jak si´ sprawuje Êwiela krew w legendzie H8000.

GOOD LIFE 38 zl


THE CONTROL „Sidearm”

Amerykaƒski punkrock w stylistyce kapel grajacych na poczàtku lat 80-tych w scenie DC oraz kalifornijskich formacji w rodzaju Faction czy Void. Takze miloÊnicy starej szkoly HC z miejsca polubià t´ pozycj´ rozpoznajàc w niej klasyczne chwyty.

REFLECTIONS 30 zl


CONVINCED „Life Is My Enemy”

Heavy metal hardcore. Iron Maiden/Helloween/Purusam style w polàczeniu z Life But How To Life It, czyli duzo melodii, solówek i maxymalna przebojowoÊç. Do tego zeƒski wokal, który wie jak Êpiewem chwytaç za serce.

GENET 33 zl


CONVINCED „The Carnival”

Druga plyta dla Genet tego doskonalego szwedzkiego zespolu, na której kontynujà to czego dokonali na „Life Is My Enemy”.

GENET 33 zl


COURSE OF ACTION „Carving Our Way By Tearing Our Faith”

Prawdziwie twórczy ewenement rekrutujàcy si´ z kolejnego pokolenia zespolów przetaczajàcych si´ po belgijskiej scenie. Z lekka zakr´cone, krwiste kompozycje ocierajàce si´ o chaos-metal sàsiadujà tu z rozdzierajàco emocjonalnymi momentami. Trzymajàcy w napi´ciu, prawdziwie intrygujàcy i zróznicowany material.

GOOD LIFE 38 zl


CRAWLSPACE „Enter the Realm of Chaos”

Czwórka Belgów o niezwykle groênych minach pogrywa niezgorszà muz´. Patrzàc na logo mozna by si´ spodziewaç kolejnej grupy lupiàcych NYC HC, tymczasem to co tu mamy to o wiele mocniejsza odmiana big bitu, której blizej zdecydowanie bardziej do death metalu, niz do dokonaƒ AF/Madball. Ci´zko, brutalnie, growlujàcy wokal i niezbyt optymistyczne teksty.

BEAT 38 zl


CULTURE „Born of You”

Kompaktowa reedycja debiutanckiej plyty legendarnego Vegan SE bandu z Florydy. Plyta ta pierwotnie ukazala si´ w wytwórni Conquer the World w 1994 roku. Mimo uplywu czasu wciàz Êwiele!

GOOD LIFE 36 zl


top

DEAD BLUE SKY „Symptoms of an Unwanted Emotion”

Dlugo oczekiwana plyta tej oryginalnej formacji. Pasjonujàcy, intensywny i wyrafinowany metal przypominajàcy nieco dokonania Zao z czasów „Where the Fire and Blood Brings Rest”. Demoniczne wokalizy, partie klawiszowe i akustyczne, pojawiajàcy si´ gdzieniegdzie glos kobiecy, zepchnà Ci´ w mrocznà czeluÊç depresji i zwàtpienia.

GOOD LIFE 43 zl


DURANGO95 „Destroy. Fuck You”

CoÊ dla fanów Kid Dynamite, Bombshell Rocks czy Hot Water Music. Prosty, szczery i dynamiczny punkrock uzbrojony w dobre teksty i chwytliwe zagrywki.

BUSHIDO 30 zl


top

ENEMY OF THE SUN „s/t”

Debiutancki album zespolu z Belgii zawierajàcy nowoczesny lekko zakr´cony new school, wspomagany przez rozdzierajàcy wokal i tony zwolnieƒ. CaloÊç moze przywolaç w pami´ci dokonania szwedzkich zespolów grajàcych w polowie lat 90-tych.

MALICIOUS MEN 33 zl


ENEMY OF THE SUN „Eclipse”

W powstanie tej plyty zamieszani sà czlonkowie znanej belgijskiej formacji Kindred co z resztà slychaç. New school HC ze sklonnoÊcià do chaotycznych aranzacji á la Turmoil. Liryki prosto z gl´bi serca w polàczeniu z pasjà wykorzystania do oporu mozliwoÊci instrumentu muzycznego sprawià, ze twoje uszy zaplonà raz jeszcze.

MALICIOUS MEN 26 zl


EXTINCTION „Hypocrisy Breeds Traitors”

Gniewny Vegan/sXe mosh-hardcore z typowym dla polowy lat 90-tych brzmieniem. Krytyczne teksty wymierzone w konsumpcyjny styl zycia, eksploatacj´ zwierzàt, spoleczne zaklamanie i seksizm, nadajà caloÊci odpowiednià wymow´. Gratka dla entuzjastów markowych produkcji z Catalyst.

CATALYST 30 zl


top

FAUST AGAIN „cdr demo”

Zespól z Grudziàdza – istniejàcy juz od 3 lat, tyle zaj´lo jego czlonkom znalezienie wlasnego stylu który zresztà zaowocowal doÊç oryginalnym brzmieniem. W warstwie tekstowej podobnie jak w muzyce nie znajdziesz miejsca na kompromis. Pokochaj to co robi Faust Again, albo znienawidê...

CDR 8 zl


FEAR MY THOUGHTS „-23-”

Nie pozbawiony melodyjnych akcentów nieco schizoidalny metal/hc germaƒskiej proweniencji. Pasja, furia i dewastujàce riffy sàsiadujà z dêwi´kami wiolonczeli rodem z krainy lagodnoÊci. Duzy potencjal.

LET IT BURN 30 zl


FILTH OF MANKIND „The Final Chapter”

Najbardziej metalowa wÊród punkowych horda, prezentuje swój miazdzàcy material. Pelen mroku i brudu, sunàcy mocno do przodu, apokaliptyczny walec, wsparty pot´znym wokalem. Dobrze napisane teksty, takaz szata graficzna i wysoki poziom techniczny zespolu czyni, ze Filth of Mankind spokojnie plasuje si´ w europejskiej czolówce.

GHfact 25 zl


FOREVER AND A DAY „The Art of Creation”

Nast´pna perla z Eulogy. Nie pozbawiony chwytliwego drajwu, energicznie zagrany, ale jednoczeÊnie nie pozbawiony liryzmu emorock’n’rollowy material przywodzi na myÊl muzyk´ Automatic, Pale, Joshua czy Promise Ring lub troch´ starszych grup jak Serpico czy Eversor. Pi´kne kompozycje, czarujàcy Êpiew, profesjonalne nagranie. Wnika do ucha bez wazeliny. Z ryzykownej operacji zmiany wokala zespól wychodzi zwyci´sko.

EULOGY 38 zl


FOR THE LIVING „Worth Holding Onto”

Pochodzà z Waszyngtonu, sà dobrymi przyjaciólmi Battery i Better Than A Thousand i zadziwià Ci´ niezwyklà ekspresjà – niezwykle melodyjny old school hard-core przypominajàcy czasami No For An Answer.

GOOD LIFE 35 zl


FOR THE LIVING „Bridges Burned”

To juz druga plyta tej grupy w GL i jeszcze lepsza od poprzedniej. Nowe soczyste brzmienie w tonacji Sick Of It All, melodyka Gorilla Biscuits oraz wspaniale chórki, sprawiajà, ze album „Bridges Burned” na stale wpisuje For The Living do czolówki gatunku. Ogólnie bioràc mamy tu do czynienia z niezwykle latwo przyswajalnà, pelnà energii muzykà. Nad caloÊcià produkcji czuwal Brian McTernan (Battery).

GOOD LIFE 32 zl


top

GOOD CLEAN FUN „Shopping For a Crew”

Pierwsze wydawnictwo najlepszej kapeli old school ostatnich lat. Na plycie umieszczono pierwszà EP-k´ + utwory, które znalazly si´ na innych wydawnictwach, làcznie 9 wyÊmielitych utworów.

PHYTE 38 zl


GOOD CLEAN FUN „On The Streets...”

Najwi´ksza rewelacja ostatnich lat. Nie trzeba tego tlumaczyç nikomu, kto widzial ich wyst´p. Pelne humoru, inteligentne teksy + przebojowa czysta muzyka. CoÊ dla kazdego kto ma ochot´ si´ DOBRZE i CZYSTO POBAWIC. DC oldschool sXe hardcore in effect!

REFLECTIONS 35 zl


GOOD CLEAN FUN „Straight Outta Hardcore”

Któz ich nie zna? Old School All Stars w 10 nowych, zywiolowych i porywajàcych utworach. Wi´cej melodii, wi´cej wigoru i wi´cej ironii. Zaangazowane, pozytywne, vegan/straightedge’owe uderzenie by zmieniç ten Êwiat w jeden uÊmiech.

REFLECTIONS 40 zl


top

HIGHSCORE „1997-2000”

Super szybki, super ognisty i super old-schoolowy youth attack!. Âwietnie nagrane 32(!) kawalki w wykonaniu tych super milych XXX maniaków. Teksty mocno przefiltrowane przez punkowà bezkompromisowoÊç i hardcorowe zaangazowanie. Super!

BUSHIDO/625 35 zl


top

IDLE HANDS „Building a Desert”

Slodko-gorzki, ultra melodyjny emo-core, uzbrojony w od razu wpadajàce w ucho refreny i punkowe przyspieszenia. Ta przebojowa wiàzanka sprawi, ze zat´sknisz za sloƒcem i wiatrem we wlosach. Kobiecy wokal Meaghan Ball zmi´kczy najbardziej zatwardziale, hardcorowe serce i zahartuje niejednego, inteligentnego beksalal´.

TRUSTKILL 43 zl


IDLE HANDS „Treaty”

Lubisz Baby Gopal, Sri, Project Kate, Discount czy Copper? No, to wpadleÊ! Melodyjny pop-punk z hardcorowà wersjà Alanis Morisette na wokalu jest w zasi´gu twojej r´ki.

TRUSTKILL 30 zl


INDECISION „Release the Cure”

Jeszcze jeden rarytas spod r´ki tej najplodniejszej nowojorskiej kapeli. Furia i wÊciekloÊç demolujàca wszystko na drodze! Hardcore w najlepszym wydaniu po linii Earth Crisis, Another Victim i Shai Hulud! Niebanalne teksty piosenek wymierzone przeciwko amerykaƒskiemu stylowi zycia i establishmentowi, który nie wahal si´ uzyç AIDS jako broni przeciwko niepozàdanym, elementom wlasnego spoleczeƒstwa.

OVERCOME 40 zl


INFLEX/PIGNATION „split”

Nowe nagrania krajowych liderów extremalnego hardcore – Êwieze kawalki, jak i nowe wersje wczeÊniej znanych utworów oraz na deser cover kultowego Negative Approach.

SHING 22 zl


INFLEXIBLE „Born To Hate”

Nowe oblicze lódzkich hatersów. Ci´zki, miazdzàcy mosh XXX. Edge-metal á la Liar, All Out War, Chokehold. Na CD znajduje si´ tez film z kawalkami koncertów oraz cover Liar z Hansem na wokalu!

SHING (CD+CDROM) 25 zl


INTENSITY „Wash Off + Battered”

Melodyjny, pelen energii i mocy, ostry, w klimacie lat 80-tych HC przypominajàcy Minor Threat, 7 Seconds czy Gorilla Biscuits. Duzy album + singiel jako bonus. Plyta wydana w Stanach!

+/- 38 zl


top

JANUARY STAR „Home Without a Heart”

JedenaÊcie lagodnych, nastrojowych, wpadajàcych w ucho i mistrzowsko zagranych kawalków w tonacji emo-rock á la Doghouse Records. January Star swojà twórczoÊcià dorównuje wszystkim znanym i uznanym zespolom tego gatunku jak na przyklad Joshua, Mineral czy Promise Ring.

GENET 33 zl


JANUARY STAR „Some Brighter Days”

Jedna z najlepszych europejskich kapel inspirowanych mid-western-emo. Znajdziesz tu troch´ The Get Up Kids, troch´ Braid, i troch´ Promise Ring. Melancholijno-nostalgiczne utwory sklaniajàce podczas taƒca do pogl´bionej introspekcji.

BUSHIDO 25 zl


top

KEEPSAKE „She Hums Like a Radio”

Nowe aranzacje Keepsake sà jeszcze bardziej chwytliwe i wpadajàce w ucho. To co mozesz tu znaleêç to nastrojowa, liryczna muza zagrana z core’owym zaci´ciem, wypelniona Êpiewem, wrzaskami, gitarowymi melodiami i partiami wiolonczeli. Warto zasygnalizowaç niezwykly profesjonalizm nagranego MCD, którego artyzm przez blisko dwadzieÊcia minut zapiera Ci dech. Produkcja tej plytki zabija! Bijàca rekordy popularnoÊci gwiazda amerykaƒskiej sceny skr´ca zdecydowanie w stron´ jeszcze bardziej emocjonalnych i nastrojowych klimatów. Praktycznie zero mocniejszego uderzenia, za to wi´cej tu przepi´knych refrenów, chwytajàcych za serce melodii i klimatycznej przestrzeni. Wciàz jednak slychaç, ze to ten sam niesamowity zespól!

EULOGY 30 zl


KEEPSAKE „The End of Sound”

Absolutnie rewelacyjny material. Muzyczne poszukiwania w twórczym rozwoju kapeli, zawiodly chlopaków z Keepsake w okolic´ muzyki granej przez The Stryder, Saves the Day, Midtown, The Juliana Theory i New Found Glory. ¸atwo si´ wi´c domyÊleç czego si´ tu mozna spodziewaç. Przebojowa, chwytliwa florydzko-kalifornijska muzyka zabarwiona od czasu do czasu nostalgicznymi, ci´zszymi nutami przypominajàcymi ich wczeÊniejsze dokonania. Perfekcja wykonania, wielki talent muzyczny, nieszablonowe pomysly to wszystko sprawi, ze Keepsake niedlugo zawojujà Êwiat!!!

EULOGY 38 zl


KNOCKDOWN „All or Nothing”

Nowa plyta czolowej polskiej kapeli NY-hardcore – „lakomy kàsek” dla fanów Skarhead.

SHING 22 zl


top

LEIAH „Mood Shifting Tones”

CoÊ dla wielbicieli emo cora wprost ze Szwecji. Leiah to pelna pasji i melodii, smutku, pi´kna muzyka, kojarzàca si´ z Get Up Kids.

GENET 26 zl


LEIAH „Surrounded by Seasons”

Jezeli ciàgle jest Ci obca nazwa Leiah to czas nadrobiç braki, a jest ku temu okazja, bo oto mamy nowà plyt´ tej szwedzkiej kapeli. Jako, ze domenà tego kraju jest to, ze kazdy zespól stamtàd gra perfekcyjnie, oboj´tnie czy jest to punk rock, metal, czy disco, w tym przypadku tez nie jest inaczej. Emo core w najlepszym wydaniu – duza dawka uczucia, które az wylewa si´ z kazdego dêwi´ku, a lzy radoÊci zycia same naplywaja do oczu. Melodia, pot´gowana przez atmosferyczne klawisze, z nagla przerywana wzruszeniami gitar, a do tego ten wokal! Az chce si´ zyç.

GENET 35 zl


LENGTH OF TIME „Approach To the New World”

Zespól tworzà sami weterani belgijskiej sceny (Out Fof Blood, Deviate, Backstabbers). Klasyczny brutalny HC/metal prosto z ulic Brukseli. 15 Êwietnych kawalków w niezwykle mrocznej, piekielnej otoczce.

GOOD LIFE 36 zl


LENGTH OF TIME „Shame To This Weakness Modern World”

Druga ich plyta to brutalny, zróznicowany i troch´ bardziej melodyjny, zabójczy, bardzo demoniczny materiaz. Przy tej plycie odrabianie lekcji nie b´dzie mozliwe!

GOOD LIFE 33 zl


LENGTH OF TIME „How Good the World Could Be... Again”

Podstawa sukcesu GL w nowej odslonie... sympatycznie wydana plyta, równie sympatycznie nagrana. Polàczenie brutalnosci i naprawd´ dobrych mozliwoÊci wokalnych (od growlingu do Êpiewania) w mrocznym, apokaliptycznym klimacie... Trzymajà poziom.

GOOD LIFE 38 zl


LIAR „Falls of Torment”

Zespól ten pierwotnie byl projektem pomi´dzy czlonkami Congress i Hansem z Blindfold. Jednak Liar stal si´ szybko czymÊ o wiele powazniejszym – podporà belgijskiej sceny, a nawet jednym z najlepszych zespolów w Europie. Hardcore’owy metal z pozytywnym przekazem.

GOOD LIFE 35 zl


LIAR „Invictus”

Drugà plytà Hans, U.J., Josh i Bert udawadniajà, ze ciàgle majà dobre pomysly i nie spuszczajà z tonu. Plyta jest Êwietnie wydana, opatrzona wyjaÊnieniami do bardzo dobrych tekstów i zawiera przebój „Blade“ w najlepszej jak dotàd wersji.

GENET 35 zl


LIAR „Deathrow Earth”

Królowie H8000 i europejskiego straight edge metalu wracajà po dwóch latach. Zabójcze piosenki, teksty, grafika. Ten zespól nie potrzebuje rekomendacji!

GENET 36 zl


LIAR „Liar's Hell”

Burza ognia! Zwieƒczenie umiej´tnoÊci wypracowanych przez ten zespól w ciàgu dlugich lat scenicznej kariery. Wi´cej brutalnoÊci, wi´cej mroku i ci´zaru, ale takze wi´cej oddechu oraz przejrzystoÊci. Âwietna plyta pod wzgl´dem narracji i dramaturgii zamieszczonych utworów. Miazdzàcy metalowy huragan!

ALVERAN 40 zl


THE LOW END THEORY „s/t”

Nowa plyta grupy przedstawia melodyjny emo rock làczàcy granie typowe dla zespolów kalifornijskich z brzmieniem britt-popu. OryginalnoÊç i pomyslowoÊci sà kolejnymi zaletami tej produkcji, która uprzyjemni Ci twoje szare zycie.

EULOGY 29 zl


top

MANIFESTO JUKEBOX „Desire”

Charakterystyczny dla Finalandii – mozna by rzec – rock’n’rollowy HC/punk. Pelna luzu, uczucia i radoÊci muza, Êwietnie wpadajàca w ucho. Doskonaly odskok w bok od przekombinowanych HC halasów, metalowych wyziewów, a takze Êwietny przyklad na to, ze ciàgle mozna poruszaç si´ w pewnym kanonie, zachowujàc przy tym ÊwiezoÊç, poprzez wrzucenie niekonwencjonalnych pomyslów. No i caloÊç solidnie zmontowana. Let’s rock!

COMBAT ROCK INDUSTRY 25 zl


MORNING AGAIN „Hand of Hope”

Pierwszoligowy vegan straight edge – ci´zko, ale melodyjnie z rozdzierajàcym wokalem przypominajàcym Strongarm i wczesne dokonania Earth’ów.

GOOD LIFE 32 zl


MORNING AGAIN „Martyr”

Wspaniala plyta, duzo wÊciekloÊci przeplatanej akustycznymi partiami gitary. Âwietne zdj´cia na okladce, Êwietne teksty – dalekie od stereotypu.

GOOD LIFE 32 zl


MORNING AGAIN „The Fallen”

Tego zespolu nie trzeba przedstawiaç. Najnowsza plyta jest efektem zebrania nagraƒ z ostatnich ep-ek zespolu wydanych w Immigrant Sun. Cztery kawalki nigdy dotàd nie byly wydane w formacie CD. Muzycznie nowy Morning Again charakteryzuje si´ przejrzystymi, dynamicznymi i ci´zszymi niz poprzednie kompozycjami, które na pewno nie zawiodà zadnego z ich wiernych miloÊników.

EULOGY 31 zl


top

NATIONS ON FIRE „Burn Again... ”

Legenda z Belgii, której dzialalnoÊç da si´ zamknaç w trzech slowach: positive, political, powerful. Chwytliwe, melodyjne, ale i bardzo czadowe kawalki, w których dwóch wokalistów na przemian wrzeszczy i Êpiewa. PrzemyÊlane, polityczne teksty. Ten zespól niejednej osobie skradl serce, a ich zywiolowoÊcià i rozsàdkiem obdzieliç moznaby polowe dzisiejszej sceny.

STRIVE 30 zl


top

POISON THE WELL „Distance Only Makes the Heart Grow Fonder”

Florida represent! Slychaç to od razu – zag´szczenie dêwi´ków, melodia, czadzik, dwa wokale – jeÊli lubisz takie grupy jak Morning Again i Culture to pewnie polubisz tych chlopakow.

GOOD LIFE 30 zl


POISON THE WELL „Opposite Decmber...”

Trudno wyobraziç sobie coÊ lepszego po ich debiucie w Good Life a jednak. Nowa plyta jest mocniejsza i bardziej energetyczna m.in. dzi´ki nowemu genialnemu wokaliÊcie Êpiewajàcemu w stylistyce Overcome czy Sons of Abraham. Jest to jednak logiczna kontynuacja „ Distance...” o czym Êwiadczà te same fantastyczne emocjonalne momenty oraz wzruszjàce partie mówione.

TRUSTKILL 38 zl


PURE „No One Proper Way”

Pelnometrazowy debiut plytowy nieistniejàcej juz dziÊ, SxE zalogi z Kola. Nat´zony, zywiolowy HC, w Êrednich i ci´zkich tempach.

REFUSE 25 zl


PURIFICATION „1996-2000”

Siedem hymnów o Êwi´tej wojnie wymierzonej przeciwko zagladzie Êrodowiska naturalnego i okrucieƒstwu czlowieka wobec zwierzàt. Purification przedstawia swe bezkompromisowe poglàdy przy akompaniamencie muzyki kojarzàcej si´ z dokonaniami klasyków vegan newschool HC: wczesnego Earth Crisis, Absence czy Contrition. „Overthrow empire built on blood! ”.

SOBERMIND 30 zl


top

RAIN ON THE PARADE „Bodybag”

„…three chords that’s all I need” Êpiewajà chlopaki z ROTP i rzeczywiÊcie trzymajà si´ tego konsekwentnie. Szybki, pozytywny, energiczny old school XXX hardcore w tonacji Chain Of Strenght / Up Front. Absolutny mus dla fanów Xstarej szkolyX.

SOULFORCE 38 zl


REACHING FORWARD „For the Cause”

Militant youth edge... in your face. WÊciekly krzyk mlodziezy, która nie chce narkotyków – tak brzmialoby ich haslo reklamowe, gdyby istnieli w Polsce... ale sà z Holandii i grajà rzecz jasna old school.

REFLECTIONS 33 zl


REACHING FORWARD „Burning the Lies”

Najmocniejsze chyba oldschool'owe commando na starym kontynencie. Wyrobilo si´ towarzystwo co niemiara. Energia, mlodoÊç, wÊciekloÊç. Do tego dodaç nalezy nie najgorszy warsztat muzyków. Muza nie tylko szczera, ale i solidnie podana. Youth Crew in full effect!

REFLECTIONS 39 zl


RED ROSES FOR A BLUE LADY „The Return”

To co uderza to pi´kna, jesienna, moznaby rzec okladka, pelna czerwieni, krwi i nagoÊci. Pasuje to doskonale do reszty – pelnych bólu, szaleƒstwa textów i muzyki. Melodia, wrecz niektóre kawalki to ballady, przechodzàce po chwili w brutalny metal – skojarzenia z Poison The Well, Stongarm i Morning Again sà jak najbardziej wskazane. Niewàtpliwie szalona rzecz... sà z Florydy, to wiele tlumaczy (czlonkowie grali kiedyÊ w Culture).

EULOGY 38 zl


REPRISAL „Boundless Human Stupidity”

Po udanych produkcjach dla Voice Of Life wloska kapela vegan straight edge rozpocz´la teraz wspólprac´ z Good Life. Muzyka Reprisal to idealna mieszanka Arkangel i All Out War, która to w polàczeniu z apokaliptyczno-wyzwoleƒczymi tekstami sprawia, ze zespól ten zajmuje wazne miejsce w dzisiejszej europejskiej scenie edge-metalowej.

GOOD LIFE 38 zl


top

SATANIC SURFERS „Fragments and Fractions”

Niewiarygodnie przebojowy pop-punk stanowiàcy wypadkowà Husker Du czy Lifetime i typowo kalifornijskiego grania. Teksty jak rzadko imponujà nieugi´tà krytykà spoleczeƒstwa doby póênego kapitalizmu. Konsumpcjonizm, spoleczna biernoÊç i apatia, sztucznoÊç tozsamoÊci opartych o zwodniczà ofert´ wszechogarniajàcego rynku, zbrodnie korporacji, bl´dy i wypaczenia w scenie HC/punk – dobry material do przemyÊleƒ.

BAD TASTE 38 zl


SCHIZMA „State of Mind”

Najnowsza plyta najpopularniejszego w polsce zespolu hardcore. Fani na pewno nie b´dà rozczarowani, duzo energii i nowej inspiracji + teledysk dla komputerowców.

SHING 28 zl (CD + CD ROM)


SECOND AGE „A Plea For Recognition”

Najlepszy rodzimy zespól grajàcy hardcore sxe w stylu 88’ youth crew. Odnajdziesz tu wplywy Youth Of Today i Better Than A 1000 plus nieco wlasnej inwencji. Sporo partii chóralnych Êpiewów i chwytliwych refrenów oraz gitarowych stop’n’go! W dodatku cover „Wise up” z repertuaru grupy Bold, wi´c na co czekasz?!

SANCTUARY 15 zl


SECOND AGE „The Tides Are Turned”

WyÊmienity posi-oldschool straight edge HC z Wroclawia. zywiolowy, energetyczny, inteligentny old school hardcore.

REFUSE 25 zl


SHAI HULUD/ANOTHER VICTIM „split”

Shai Hulud juz od paru lat jest wiodàcym zespolem wyrózniajàcym si´ talentem i inwencjà. W ich muzyce odnajdziesz wszystko: emocje, ci´zar, melodi´ oraz nieoczekiwane zmiany tempa, które mozna porównaç jedynie z legendarnym Strongarm. Na splicie znajduje si´ jeden nowy kawalek oraz dwa covery NoFX i Bad Religion. Jednak nowe aranzacje tych utworów trudno nazwaç coverami tych dêwi´cznych piosenek, Shai Hulud zamienia je w monumentalne dziela. Another Victim to kapela SXE Vegan z Syracuse, swym stylem nie odbiegajàca daleko od Earth Crisis z czasów „Destroy the Machines”. Absolutny killer!

TRUSTKILL 32 zl


SHOCKWAVE „Dominicon”

Jezeli lubisz Path of Resistance to Shockwave jest czymÊ na co czekaleÊ te ostatnie 5 lat... Ci´zki, acz z motorycznymi przyspieszeniami walec na 2 wokale, moshowe zwolnienia, chóry i odpowiednia do tego wojskowo-tajemnicza otoczka.

GOOD LIFE 32 zl


SICK OF IT ALL „Blood, Sweat And No Tears”

Debiutancka plyta (z 1989 roku), jednej z najwazniejszych kapel amerykaƒskiej sceny hardcore. Ta plyta to juz klasyka!

KINGFISHER 42 zl


SPIRIT 84 „Beyond the Call of Friendship”

Dynamiczny old school hardcore, przypominajàcy Wide Awake i Judge. Zespól znany z Good Life Compilation. Ogloszony najlepszà kapelà old school’owà w1998 r.

GOOD LIFE 30 zl


SPIRIT 84 „Off We Went”

Siedem utworów w tonacji old school youth crew. Wielbiciele kapel z koƒca lat osiemdziesiàtych ubieglego wieku b´dà tym zachwyceni. Wyraêne wplywy Wide Awake, a z epigonów: Eyeball i Atari, sà niewàtpliwie glównym walorem tej produkcji.

GOOD LIFE 30 zl


SPREAD THE DISEASE „Sheer Force”

Druga plyta i nieco zmieniona aranzacja, jest tu duzo elektronicznych wstawek, co nie zmienia faktu, ze to niezwykle energiczny, acz zlozony death-coreowy walec. Na koniec plyty zespól zamieszcza zaskakujàce nagranie pewnej audycji radiowej.

EULOGY 38 zl


STANDING TALL „To Suffer Discomfort For Compassion”

Na pewno nie jest to plyta dla zwolenników prostych, 3-akordowych lupanek... kombinujà jak mogà, starajàc si´, aby po sluchaczu pozostala jedynie mokra plama. Jezeli lubisz si´ katowaç takimi „kolysankami” jak Converge, Starkweather i innymi szaleƒstwami... to jest to kolejna plyta do Twojej szalonej kolekcji...

GENET 26 zl


STANDING TALL „Swallow the God”

Pierwsza duza plyta nagrana dla Genet. Muzyka to agresywny mix techniczych kompozycji i zmiennych rytmów. Jest to zespól reprezentujàcy wlasny styl w hc.

GENET 33 zl


STATE CRAFT „... To Celebrate the Forlorn Seasons”

Szalony japoƒski mosh-metal wypelniajàcy przestrzeƒ mi´dzy Adamantium, Pray Silent i Systral. Calkiem oryginalne jak na przedstawicieli kraju w którym wynaleziono xero.

GOOD LIFE 38 zl


STRETCH ARM STRONG „It Hurus Clean”

Tego zespolu nie da si´ nie lubiç, nie wazne czy lubisz metal, emo, czy hc... kazde z tych okresleƒ pasuje do tego co grajà ci sympatyczni chlopcy. Melodia? Ci´zar? Klimat? Emocje? SzczeroÊç? Wszystko to jest obecne w muzyce tej kapeli, a do tego na CD ROM znajdziesz troch´ rzeczy do obejrzenia.

REFLECTIONS 27 zl (CD+CDROM)


SUNRISE „The Generation Of Sleepwalkers”

Debiut plytowy tej vegaƒskiej Straight Edge hordy. Odzyly fascynacje Daniela, który tworzy muz´. Metal, w którym jednak nie brak melodii. Gniew, miloÊç, wÊciekloÊç, smutek w stylu Carcass, Entombed, Strongarm, Purusam.

SANCTUARY 25 zl


SUNRISE „Child Of Eternity”

Polski zespól ciàgle wierny filozofii vegan straight edge. Mocny, pelen furii, militant metal, nie pozbawiony melodii. NAJciekawsza, NAJbardziej dojrzala i NAJlepsza produkcja dumy polskiego sxe. CD wydane w Belgii!

SOBER MIND 35 zl


top

THIS DAY FORWARD „Fragments... ”

EULOGY 38 zl

THIS DAY FORWARD „The Transient Effects... ”

EULOGY 38 zl

Jak to si´ mówi – Floryda HC, co dla niektórych juz b´dzie powodem do polkni´cia tych dwóch plytek. A Floryda HC oznacza zazwyczaj duzo melodii, przerywanej co i rusz niespodziewanymi zmianami tempa, zalamaniami wokalu, który ze Êpiewu przechodzi w potworny wrzask, przy rosnàcej Êcianie dêwi´ku. CaloÊç brzmi niezwykle Êwiekle, porywajàco i pozytywnie!l


THUMBS DOWN „Going For Gold”

Oldschool stars z Genet – dla kazdego kto lubi Sick Of It All i melodyjny, zywiolowy hardcore, na pewno b´dzie to nie lada gradka.

GENET 22 zl


THUMBS DOWN „Crossroads”

Dluga plyta – drugi CD – old school!

GENET 30 zl


TORN APART „Ten Songs”

Kolejne wspaniale nagranie tego nie mlodego juz zespolu. Torn Apart to mroczny, wykr´cony, noisowy hardcore. Jezeli lubisz zespoly takie jak Zao, Converge pokochasz t´ plyt´. Jako bonus cover Guns'n'Roses!

FERRET 38 zl


TRUST NO ONE „You've Been Warned”

Bezkompromisowy hardcore prosto w twojà twarz! Fani Hatebreed, Buried Alive czy Until The End mogà podejmowaç t´ ognistà produkcj´ w ciemno. Z lekkoÊcià skladu towarowego Trust No One przetoczy si´ po waszych czaszkach. Satysfakcja gwarantowana!

EULOGY 38 zl


top

UNDYING „The Whispered Lies of Angels”

Na takà kapel´ czeka si´ latami! Undying to vegan straight edge matal w czystej postaci, muzycznie przypominajàcy dokonania The Year of Our Lord. Mamy wi´c tu niezwykle polàczenie melodyjnoÊci, dynamiki i agresji. ObecnoÊç dwóch ludzi z Catharsis upewnia nas, ze jest to zespól zwiàzany ze scenà HC. CaloÊç nagrania làczà nastrojowe partie na pianinie, których ze wzgl´du na ich smutek i emocje nie powstydzilby si´ DJ Shadow. Do tego teksty inspirowane ksiàzkà „Izmael” Daniela Quinn'a.

GOOD LIFE 38 zl


UNEARTH „The Stings of Conscience”

Do tego zesopolu nazwa metal core pasuje jak ulal. Opis niesamowitych super ci´zkich riffów w stylu Arkangel polàczonych z melodykà Udying i Morning Again daje zaledwie zarys tego co dzieje si´ na dziesi´ciu zamieszczonych na plycie kompozycjach. Emocja, furia, karate i zero nudy. Brzytwy w Twoim domu zaostrzà si´ same! Muzyka dedykowana zarówno fanom tough guy style jak i metal edge.

EULOGY 38 zl


UP FRONT/BUILDING „split”

Legenda old schoola Up Front (USA) wypada tu bardziej melodyjnie i spokojniej. Belgijski, mlodziutki Building pelen mlodzieƒczej pozytywnej energii i ognia. Ta plytka przypadnie ci do gustu, jeÊli lubisz old school!

SOBER MIND 30 zl


top

V/A Eulogy/Inital Sampler „Sweet Deal”

Dwie najbardziej “topowe” wytwórnie wydaly razem splita – skladank´ najlepszych kapel w ich stajniach: Boys Sets Fire, Forever and a Day, Glasseater, Keepsake, Morning Again, Unearth, Walls of Jericho i wiele innych (w sumie 23 zespoly).

EULOGY/INITIAL 22 zl


V/A „Fight the World Not Each Other”

Skladanka poÊwi´cona pami´ci legendarnej kapeli 7 SECONDS: Good Clean Fun, Better Than a Thousand, Degradation, Bloodpact, Reinforce, For the Living, Up Front, Guiding Line, Veil, 97A, H2O, Morning Before, Committed, Fast Times, Time Flies, Until Today, Insist, Real.

REFLECTIONS 36 zl


V/A – „Good Life Records/Eulogy Budget Sampler”

Sampler promocyjny zawierajàcy 24 kapele, w bardzo atrakcyjnej cenie! Length of Time, 25 Ta Life, For the Living, Liar, Discount, Disciple, Poison the Well, Reveal, As Friends Rust, Driven, Spirit 84, Shockwave, Congress, Birthright, Dead Blue Sky, Bird Of Ill Omen, Spread the Disease, New Day Rising, Twelve Tribes, Forever And a Day, The China White, Low End Theory, Red Roses For a Blue Lady.

GOOD LIFE 23 zl


V/A „Good Life 4”

Juz po raz czwarty skladanka zespolów z Good Life: Avenged Svenfold, Statecraft, Dead Blue Sky, Liar, Broken Promises, Congress, In Dying Days, Spirit 84, 100 Demons i wiele innych (w sumie 18 zespolów).

GOOD LIFE 30 zl


V/A „H8000 Hardcore”

Pierwsza cz´Êç skladanki prezentujàcej zespoly z Belgii. Spineless, Congress, Lifecycle, Liar, Vitality, Sektor, Blindfold, ODK-Crew, Deformity, Spirit of Youth, Instinct, Hitch, Regression, Firestone, Fake.

SOBERMIND/GENET 30 zl


V/A „Hardcore Knockout – a Genet Records Sampler Vol. 2”

Genet to bez wàtpienia jedna z wiodàcych w Europie wytwórni, która wydaje rowniez zamorskie zespoly. Mozesz to wszystko sprawdziç na tym kompakcie: Children of Fall, Walls of Jericho, Convinced, Leiah, Fall Silent, Standing Tall, Pray Silent, Bloodpact, Shadows Fall, Thumbs Down, Facedown.

GENET 22 zl


V/A „Mother Earth”

Skladanka, benefit na “uwi´zionych wyzwolicieli zwi´rzàt”, na której prezentujà si´: Self Conviction, Pole*, Absence, Innerface, One Step Beyond, Endstand, Gift.

IMPRESSION 30 zl


V/A „Trustkill Family Tree Budget Sampler”

Przez ostatnie lata Trustkill stal si´ znanà wytwórnià w USA, wydajàc wi´kszoÊç interesujàcych kapel stamtàd, które nie zawsze sà znane na starym kontynencie. Ta plyta ulatwi Wam ich poznanie. Nora, Poison the Well, Brother's Keeper, Idle Hands, Eighteen Visions, Disembodied, Shai Hulud, The Great Deceiver, Burn It Down, Race Traitor, Another Victim, Endeavor, Turmoil, Harvest and Walls of Jericho.

GOOD LIFE 27 zl


top

Z¸ODZIEJE ROWERÓW „Emo’la”

Pierwsza duza plyta emo’corowego zespolu z Zambrowa – Êwietna muzyka i wspaniale teksty sprawiajà, ze nie sposób abyÊ nie mial tej plyty w swojej kolekcji.

REFUSE/EMANCYPUNX 25 zl

top
youth culture; p.o. box 39; 02-303 warszawa 79
mailto:youthculture@straightedge.pl